Skip to main content

Adatvédelem megvalósulása a GDPR és az informatikai rendszerek összehangolásával

Üdvözöljük a GDPR és az informatikai rendszerek közötti összhangra fókuszáló cikkünkben! Az Európai Unió által bevezetett Általános Adatvédelmi Rendelet az utóbbi években kulcsfontosságú téma lett az adatvédelem területén. Az informatika és az adatvédelem szorosan összekapcsolódnak, ezért rendkívül fontos, hogy a adatvédelmi rendelet előírásai és az informatikai rendszerek biztonsága összhangban legyenek.

De mit is jelent pontosan az adatvédelmi rendelet, és milyen hatással van az informatikai rendszerek biztonságára? Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan támogatja ez a rendelet az informatikai biztonságot az adatvédelem és a kibervédelem alkalmazásával, valamint részletesen körül járjuk a kulcsfontosságú aspektusokat is. Olvasson tovább, hogy betekintést nyerjen az adatvédelmi rendelet fontosságába és annak hatásába az informatikai rendszerekre!

Adatvédelem és GDPR az informatikai rendszer biztonságához

GDPR - A Felhasználók Jogainak Védelme és Az Üzleti Világ Szabályozása

Az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendelet jelentése a General Data Protection Regulation rövidítéséből származik, és az adatvédelem területén hozza el a legnagyobb változásokat az elmúlt években. Az informatika és a GDPR közötti összhang különösen fontos szerepet játszik a szervezetek számára, hiszen az adatok védelme és a kibervédelem egyre nagyobb hangsúlyt kap a modern üzleti világban. A rendelet által előírt adatvédelmi szabályoknak való megfelelés nem csupán jogi kötelezettség, hanem egyben biztosítja az IT biztonságot is.

Az informatikai rendszerek és a GDPR közötti összhang megteremtése elsősorban a kibervédelemre vonatkozó intézkedések megerősítését jelenti. Ez magában foglalja a szigorú hozzáférési jogosultságok bevezetését, az adatok titkosítását, valamint a rendszeres biztonsági mentéseket és a visszaállítási lehetőségeket. Fontos, hogy a szervezetek rendszeresen frissítsék az informatikai rendszereiket, és alkalmazzanak biztonsági javításokat, hogy megvédjék az adatokat a külső támadásoktól.

A GDPR jelentése azonban nem csupán az informatikai rendszerek védelmét szolgálja, hanem segít az adatvédelemben is. A rendelet előírja, hogy az adatokat csak a szükséges célokra lehet felhasználni, és kizárólag a felhasználók előzetes beleegyezésével. Ez azt jelenti, hogy a szervezeteknek pontosan tudniuk kell, hogy milyen adatokat tárolnak, és hogyan használják fel azokat. Ezenkívül a GDPR előírja az adatok pontos és naprakész tárolását, valamint azt, hogy azokat biztonságosan kell megőrizni.

Összességében elmondható, hogy a GDPR jelentése nagyban hozzájárul az informatikai rendszerek biztonságának növeléséhez, és segíti az adatvédelmi és kibervédelmi megfelelést is. A szervezeteknek fontos, hogy megfeleljenek a rendelet által előírt szabályoknak, mivel nem csupán a büntetések elkerülése a tét, hanem a bizalmi kapcsolatok és a jó hírnév megőrzése is. Ezért érdemes időben felkészülni a követelményekre, és gondoskodni az informatika megfelelő védelméről.

Az adatvédelem forradalma és miért fontos a személyes információk védelme

A GDPR, vagyis az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet, az adatvédelem és adatbiztonság terén jelentős változásokat hozott az Európai Unióban. Az informatikai rendszerek fejlődésével és elterjedésével egyre nagyobb szükség van a személyes adatok védelmére, ezért az EU úgy döntött, hogy egységes szabályozást hoz létre, amely minden tagállamban kötelező érvényű. De mi is az a GDPR és mire jó pontosan?A GDPR az adatvédelmi jogszabályok egy új generációját képviseli, amely az egyének személyes adatainak védelmét helyezi a középpontba. Ennek célja, hogy megfelelő biztosítékokkal védelmezze az egyének magánéletét és adatvédelmi jogait, ugyanakkor lehetővé tegye az adatok szabad áramlását az EU-n belül. A rendelet számos előírást tartalmaz, amelyeket mind az adatkezelők, mind pedig az adatfeldolgozók kötelesek betartani.Az informatikai rendszerek szempontjából a GDPR kiemelt jelentőséggel bír. A digitális környezetben a személyes adatok tárolása, kezelése és feldolgozása alapvető fontosságú a vállalkozások számára. A GDPR rendelkezései pedig segítenek biztosítani, hogy ezek az adatok megfelelő módon legyenek kezelve, és védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréstől és felhasználástól. Ezáltal a rendelet hozzájárul az informatikai rendszerek biztonságának növeléséhez, és megakadályozza az esetleges adatvesztést vagy kiberbiztonsági támadásokat.A rendelet alkalmazása során az informatikai rendszerek tulajdonosainak és üzemeltetőinek többféle intézkedést kell tenniük az adatvédelem és a kibervédelem érdekében. Fontos, hogy a rendszerek megfelelően legyenek felépítve és védelmezve, valamint rendszeresen ellenőrzésre kerüljenek, hogy biztosítsák az adatok biztonságát. Emellett a GDPR előírja, hogy az adatvédelmi incidensek esetén az érintetteket haladéktalanul értesíteni kell, így lehetőséget adva nekik a szükséges lépések megtételére.Összességében elmondható, hogy a GDPR és az informatikai rendszerek közötti összhangnak kiemelt szerepe van az adatvédelem és adatbiztonság terén. A rendelet megfelelő betartásával az egyének személyes adatai védelmet nyernek, míg a vállalkozások számára pedig biztosítja a szabályozott adatkezelés és az informatikai rendszerek biztonságának növelését. Ezért fontos, hogy minden vállalkozás megfelelően felkészüljön és betartsa a GDPR követelményeit, hogy biztosítva legyen a személyes adatok védelme és az informatikai rendszerek biztonsága.

GDPR adatvédelem: Miért fontos számunkra az adatkezelés?

Összhang a GDPR és az informatikai rendszerek között: A GDPR (általános adatvédelmi rendelet) bevezetése óta az adatvédelmi és kibervédelmi kérdések egyre nagyobb figyelmet kapnak. Az informatikai rendszerek szerepe pedig egyre fontosabbá válik a vállalatok számára, hiszen ezek az eszközök felelősek az adatok tárolásáért és kezeléséért. A GDPR adatvédelmi elvei pedig nem csak a személyes adatok védelmét szolgálják, hanem segítenek a vállalatoknak abban is, hogy biztonságosan kezeljék az informatikai rendszereiket. Hogyan támogatja a GDPR az informatikai rendszereket biztonságát az adatvédelem és a kibervédelem alkalmazásával? A GDPR különleges figyelmet fordít az adatvédelemre, amely a személyes adatok védelmét és a biztonságos adatkezelést jelenti. Ezáltal a GDPR segít megelőzni a kiberbűnözést és a biztonsági incidenseket, amelyek jelentős károkat okozhatnak a vállalatoknak. Az informatikai rendszereknek meg kell felelniük a GDPR elveinek, amelyek között szerepel a megfelelő adatvédelem biztosítása, az adatok pontosságának és frissességének ellenőrzése, valamint az adatok tárolásának és törlésének pontos szabályozása. A GDPR adatvédelmi elvei továbbá arra is ösztönzik a vállalatokat, hogy rendszeresen ellenőrizzék és frissítsék informatikai rendszereiket, ezáltal javítva a biztonsági szintet. A rendszereknek átláthatónak és könnyen érthetőnek kell lenniük, hogy az adatkezelési folyamatok mindenki számára átláthatóak legyenek. Ezáltal a vállalatoknak könnyebb lesz követni a GDPR elveit és biztosítani az adatvédelem megfelelő szintjét. A GDPR adatvédelmi elvei és követelményei nem csak a vállalatoknak, hanem a felhasználóknak is fontosak. Az adatvédelem és kibervédelem biztosítása nem csak a vállalatok felelőssége, hanem minden felhasználóé is. Ezért fontos, hogy mindenki tisztában legyen a GDPR adatvédelmi elveivel és betartsa azokat. A felhasználók biztonságosan és tudatosan használhatják az informatikai rendszereket, amelyek a GDPR elveinek betartásával biztosítják az adatvédelem és kibervédelem megfelelő szintjét. Összességében, a GDPR adatvédelmi elvei és követelményei összhangban vannak az informatikai rendszerek biztonságával, és segítenek a vállalatoknak abban, hogy hatékonyan és biztonságosan kezeljék az adatokat. Fontos, hogy a vállalatok és a felhasználók egyaránt betartsák a GDPR elveit, és szem előtt tartsák az adatvédelmi és kibervédelmi kérdéseket, így biztosítva az adatok védelmét és a biztonságos adatkezelést.

Az adatvédelem új korszaka a vállalatok számára

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szabályzatok a modern informatikai rendszerek szempontjából elengedhetetlenek, hiszen az adatvédelem és a kibervédelem terén jelentős előrelépést jelentenek. Az informatikai rendszereknek fontos szerepük van az adatok tárolásában, kezelésében és védelmében, így az adatvédelmi szabályzatok alkalmazása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ezek a rendszerek megfelelően működjenek és biztonságosak legyenek. A rendelet betartása nem csak az adatvédelmet szolgálja, hanem a kibervédelmi intézkedések megerősítésével együtt hatékonyan védi az informatikai rendszereket is.Az IT és a GDPR közötti összhang először is az adatvédelmi szabályok betartásában mutatkozik meg. A GDPR szabályzatok szigorú követelményeket támasztanak az adatok védelmével kapcsolatban, amelyeknek minden informatikai rendszernek meg kell felelnie. Ennek érdekében a rendszereknek biztonságos adatkezelési és adattárolási mechanizmusokkal kell rendelkezniük, valamint a felhasználók személyes adatainak kezelése során átlátható módon kell eljárniuk. Ezáltal az IT és a GDPR közötti összhang biztosítja az adatok védelmét, és megfelelően kezeli azokat, ahogyan a rendelet előírja.Ezen kívül a GDPR szabályzatok támogatják az informatikai rendszerek biztonságát a kibervédelem terén is. A GDPR szabályzatok követelményei közé tartozik például a rendszerek megfelelő védelmi intézkedésekkel történő megerősítése, például tűzfalak, vírusirtók és más biztonsági eszközök használatával. Emellett a rendszereket folyamatosan figyelni kell a biztonsági résnyílások vagy esetleges támadások szempontjából, és szükség esetén azonnal intézkedni, hogy megelőzzük a biztonsági incidenseket. A GDPR szabályzatok betartása tehát nem csak az adatok védelmét, hanem az IT biztonságát is szolgálja, így biztosítva azok hatékony működését.A adatvédelmi szabályzatok alkalmazása fontos lépés az informatikai rendszerek biztonságának megerősítésében. Azonban a rendelet betartása mellett fontos, hogy a rendszereket rendszeresen ellenőrizzük és frissítsük is, hogy megfelelően működjenek és megfelelő szintű védelmet nyújtsanak. Fontos továbbá, hogy az IT és a GDPR közötti összhang megőrzése érdekében a felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályzatokat is rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítsuk. Összességében az informatikai rendszerek és a GDPR közötti összhang biztosítja nem csak az adatvédelmet, hanem az informatikai rendszerek biztonságát is, így a rendelet betartása szükséges ahhoz, hogy az adatok megfelelően kezelve legyenek és a rendszerek hatékonyan működjenek.

A GDPR szabályzat: Az adatvédelem új korszaka a digitális világban

Az egyik legfontosabb lépés a adatvédelmi szabályzat és az informatikai rendszerek közötti összhang megteremtéséhez, hogy minden vállalkozásnak felül kell vizsgálnia a jelenlegi adatvédelmi gyakorlatait. Egyértelműen meg kell határozni, hogy mely adatokat gyűjtenek, milyen célból és mennyi ideig tárolják azokat. Ezután fel kell mérni, hogy az informatikai rendszerek mennyire biztonságosak és megfelelnek-e az előírásoknak.

Az informatikai rendszerek biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a vállalkozások rendszeresen frissítsék és védelmezzék azokat. A biztonsági mentések rendszeres végrehajtása is lényeges, hogy szükség esetén vissza lehessen állítani az adatokat. Emellett ajánlott olyan eszközöket használni, mint például tűzfalak, vírusvédelmi programok és titkosítás, melyek segítenek megelőzni a külső támadásokat és a szivárgásokat.

A szabályzat és az informatika közötti összhang megteremtéséhez szükséges még a vállalkozások alkalmazottainak is megfelelő képzést biztosítani. Az adatvédelmi szabályok és előírások folyamatosan változnak, ezért fontos, hogy a munkatársak tisztában legyenek a GDPR rendelkezéseivel és azok betartásával.

Végül, de nem utolsósorban, a vállalkozásoknak rendszeresen ellenőrizniük kell az informatikai rendszereiket és azok biztonságát. A belső ellenőrzések és a külső szakértők bevonása segíthet megelőzni az esetleges adatvédelmi problémákat és biztosítani, hogy az informatikai rendszerek megfelelnek a GDPR előírásainak.

Személyes adatok védelme a felhasználók szemszögéből

Összhang a GDPR és az informatikai rendszerek között: Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, 2018-ban lépett hatályba, és azóta is alapvető fontosságú szerepet játszik az adatvédelem és a kibervédelem terén. Ez a rendelet számos előírást tartalmaz az adatvédelem és a magánélet védelme érdekében, és különös hangsúlyt fektet az informatika biztonságára. A GDPR nem csak a vállalatokra és szervezetekre vonatkozik, hanem az informatikai rendszerekre is, amelyeknek kötelező szabályozás alá esnek, és meg kell felelniük a GDPR előírásainak.

Hogyan támogatja az IT biztonságot? A GDPR fontos szerepet játszik az informatikai rendszerek biztonságának növelésében, mivel előírja az adatvédelmi és kibervédelmi intézkedések betartását. Ennek célja, hogy megakadályozza az adatok illetéktelen hozzáférését, módosítását vagy törlését, valamint a kiberbűnözés és a adatlopások megelőzését. A GDPR szerint az informatikai rendszereknek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell alkalmazniuk, például titkosítást, kétlépcsős azonosítást és tűzfalakat. Emellett szigorúan szabályozza az adatok tárolását és feldolgozását, amelynek célja a biztonsági kockázatok minimalizálása.

Az informatikai rendszereknek a GDPR előírásaihoz való megfelelése nem csak a vállalatok és szervezetek számára fontos, hanem a felhasználók számára is. Az adatvédelmi jogokra vonatkozó szigorú előírásoknak köszönhetően a felhasználók nagyobb bizalommal használhatják az informatikai rendszereket, hiszen tudják, hogy adataik megfelelően védettek. A rendelet előírásai szerint a felhasználóknak teljes körű tájékoztatást kell kapniuk az adatkezelésről, valamint lehetőségük van az adataik kezelésének korlátozására, illetve a törlésükre is. Ezáltal a felhasználók nagyobb kontrollt gyakorolhatnak a saját adataik felett, ami növeli az számítógépes rendszerek biztonságát és a felhasználók bizalmát.

Összességében elmondhatjuk, hogy a GDPR és az informatikai rendszerek közötti összhang rendkívül fontos a biztonságos adatkezelés és a felhasználók magánéletének védelme szempontjából. Az adatvédelmi rendelet betartása segít az informatikai rendszereknek megfelelni a szigorú adatvédelmi előírásoknak, amelyek növelik az adatok biztonságát és megakadályozzák a kiberbűnözést. Ennek eredményeként a felhasználók nagyobb bizalommal használhatják az informatikai rendszereket, ami hozzájárul a digitális világ biztonságosabbá tételéhez. Fontos, hogy minden vállalat és szervezet megfelelő intézkedéseket tegyen a GDPR előírásainak betartása érdekében, és ezzel hozzájáruljon az adatvédelem és a kibervédelem erősítéséhez.

Hogyan rendelkezhet a magánszemély a személyes adatairól?

A magánszemély rendelkezhet a saját személyes adatairól azáltal, hogy kérheti azokhoz való hozzáférését, módosítását vagy törlését a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően. Emellett bármikor visszavonhatja a korábban adott hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséhez, illetve tiltakozhat azok felhasználása ellen.


1. Az első lépés az, hogy keresse fel az adatkezelőt, vagyis azt a szervezetet vagy vállalkozást, amely tárolja és kezeli az Ön személyes adatait.

2. A kapcsolattartáshoz gyűjtse össze azokat az adatokat, amelyek segítenek az adatkezelőnek azonosítani Önt, mint az adat tulajdonosát. Ezek lehetnek például az Ön neve, születési dátuma, lakcíme vagy azonosítószáma.

3. Kérje meg az adatkezelőt, hogy adja át Önnek az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelőtől való adatigényléshez általában nyomtatott vagy online űrlapot kell kitölteni, amelyben meg kell adnia a szükséges információkat.

4. Az adatkezelőnek 30 napon belül kell válaszolnia az adatigénylésre. Ha nem kap választ, vagy elégedetlen az adatok átadásával, akkor további lépésként fordulhat az adatvédelmi hatósághoz, vagy igénybe veheti az Ön általános adatvédelmi rendelete (GDPR) által biztosított jogorvoslati lehetőségeket.

5. Ha az adatkezelő által átadott adatok nem pontosak vagy hiányosak, akkor kérheti azok javítását vagy kiegészítését.

6. Ha az adatkezelő nem adja át az Ön által igényelt adatokat, vagy azok nem megfelelő módon kezeli azokat, akkor bármikor kérheti, hogy töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat.

7. Ha az adatkezelő nem válaszol az adatigénylésére, vagy nem tesz eleget az Ön által kért változtatásoknak, akkor panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál, amelynek feladata a GDPR betartásának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele az esetleges jogsértések esetén.

8. Fontos, hogy nyomon kövesse az adatkezelő által végrehajtott változtatásokat, és ha újabb adatokat adnak hozzá az Önre vonatkozó adatokhoz, akkor kérje, hogy tájékoztassák erről.

9. Tartsa szem előtt, hogy a GDPR csak az Európai Unióban érvényes, így ha az adatkezelője nem az EU-ban található, akkor más adatvédelmi jogszabályok vonatkozhatnak az adatokra.

10. Ahhoz, hogy megvédje a személyes adatait, fontos, hogy csak olyan oldalakon adjon meg személyes információkat, amelyek biztonságosak és megfelelnek az adatvédelmi elveknek. Kerülje el az adatok megadását gyanús vagy ismeretlen oldalakon.

Milyen informatikai megoldásokkal lehet védeni az adatokat?

Az informatikai rendszerek biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a vállalkozások rendszeresen frissítsék és védelmezzék azokat. A biztonsági mentések rendszeres végrehajtása is lényeges, hogy szükség esetén vissza lehessen állítani az adatokat. Emellett ajánlott olyan eszközöket használni, mint például tűzfalak, vírusvédelmi programok és titkosítás, melyek segítenek megelőzni a külső támadásokat és a szivárgásokat.

Az informatikai rendszerek és a GDPR közötti összhang megteremtése elsősorban a kibervédelemre vonatkozó intézkedések megerősítését jelenti. Ez magában foglalja a szigorú hozzáférési jogosultságok bevezetését, az adatok titkosítását, valamint a rendszeres biztonsági mentéseket és a visszaállítási lehetőségeket. Fontos, hogy a szervezetek rendszeresen frissítsék az informatikai rendszereiket, és alkalmazzanak biztonsági javításokat, hogy megvédjék az adatokat a külső támadásoktól.

Hogyan támogatja az IT biztonságot? A GDPR fontos szerepet játszik az informatikai rendszerek biztonságának növelésében, mivel előírja az adatvédelmi és kibervédelmi intézkedések betartását. Ennek célja, hogy megakadályozza az adatok illetéktelen hozzáférését, módosítását vagy törlését, valamint a kiberbűnözés és a adatlopások megelőzését. A GDPR szerint az informatikai rendszereknek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell alkalmazniuk, például titkosítást, kétlépcsős azonosítást és tűzfalakat. Emellett szigorúan szabályozza az adatok tárolását és feldolgozását, amelynek célja a biztonsági kockázatok minimalizálása.


1. Tűzfal (firewall): A tűzfal egy olyan szoftver vagy hardver, amely megakadályozza a nem kívánt hálózati forgalmat a számítógépen vagy a hálózaton. Segít megakadályozni a külső támadásokat és védi az adatokat a nem kívánt hozzáféréstől.

2. Antivírus programok: Ez a szoftver védelmet nyújt a kártékony szoftverek, például vírusok, trójaiak, férgek ellen. Az antivírus programok rendszeresen ellenőrzik a számítógépet és eltávolítják a veszélyes elemeket, megakadályozva ezzel az adatok elvesztését vagy sérülését.

3. Titkosítás: A titkosítás egy olyan módszer, amely segít megvédeni az adatokat a külső személyek számára elérhetetlen formában. A titkosított adatok csak azok számára lesznek olvashatóak, akik rendelkeznek a megfelelő jelszóval vagy kulccsal.

4. Jelszóvédelem: A jelszóvédelem fontos része az adatvédelemnek. Az erős jelszavak használata és rendszeres cseréje megakadályozza a nem kívánt hozzáférést az adatokhoz.

5. Adatmentés: A rendszeres adatmentés fontos része az adatvédelemnek. Ha bármilyen adatvesztés történik, lehetőség van az adatok visszaállítására a mentésből.

6. VPN (virtuális magánhálózat): A VPN egy biztonságos kapcsolatot biztosít a számítógép és a hálózat között. Ez a megoldás megakadályozza, hogy a külső személyek hozzáférjenek az adatokhoz, amelyek a hálózaton keresztül továbbítódnak.

7. Kétlépcsős azonosítás: Ez a módszer két különböző azonosítási lépést igényel a felhasználóktól a bejelentkezéshez vagy az adatokhoz való hozzáféréshez. Ez megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók hozzáférjenek az adatokhoz, még akkor is, ha ismerik a jelszót.

8. Szerepközpontú hozzáférésirányítás (RBAC): Az RBAC rendszer segít meghatározni, hogy mely felhasználók milyen típusú adatokhoz férhetnek hozzá a rendszerben. Ez megakadályozza, hogy a felhasználók hozzáférjenek olyan adatokhoz, amelyekhez nem rendelkeznek jogosultsággal.

9. Rendszeres szoftverfrissítések: A szoftverfrissítések fontos része az adatvédelemnek, mivel ezek javítják a szoftverek biztonsági réseit és megakadályozzák a kártékony szoftverek bejutását a rendszerbe.

10. Felhasználói oktatás: A felhasználók oktatása és tudatossá tételük az adatvédelem fontosságáról nagyban hozzájárul az adatok védelméhez. A felhasználók tisztában lesznek a különböző kockázatokkal és megtanulják, hogyan lehet megvédeni az adatokat a számítógépen és az interneten.

A kamerarendszer esetében hogyan ügyeljünk az adatvédelmi előírások helyességére?

A kamerarendszer az egyik fontos információs technológiai rész, amelynél nagy figyelmet kell fordítani az adatvédelem helyességére. Az ilyen rendszerek által rögzített adatok, mint például felvételek vagy képek, személyes adatokat tartalmazhatnak, ezért fontos, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozzunk az adatok védelme érdekében. Ez magában foglalhatja a hozzáférés korlátozását, az adatok titkosítását, valamint a személyes adatok tárolására vonatkozó szabályok betartását. Az adat ok helyes védelme és felelős kezelése kulcsfontosságú ahhoz, hogy megőrizzük az emberek személyes adatainak biztonságát és magánéletét.


A kamerarendszer üzemeltetése során számos adatvédelmi szabályozásnak kell megfelelni ahhoz, hogy az adatok biztonságosan és adatvédelmi előírásoknak megfelelően kerüljenek kezelésre. Ezek a szabályozások részletesen meghatározzák, hogy milyen adatok gyűjthetők, hogyan tárolhatók és kezelhetők, valamint kiknek és milyen célból adhatók tovább.

A kamerarendszer adatvédelmi szabályozásának részletei a következők lehetnek:

1. Adatvédelmi nyilatkozat: Az adatvédelmi nyilatkozat rögzíti a kamerarendszer célját, az adatok gyűjtésének és kezelésének jogalapját, valamint a felhasználókat illető jogokat és lehetőségeket.

2. Adatkezelési tájékoztató: Az adatkezelési tájékoztató részletesen leírja, hogy milyen adatokat gyűjtenek és hogyan kezelik azokat a kamerarendszeren keresztül. Ide tartozik például az adatok tárolási ideje, az adatokhoz való hozzáférés jogosultsága, valamint az adatok védelmének és biztonságának intézkedései.

3. Felhasználói hozzájárulás: A felhasználók beleegyezésének szükségessége az adatok kezeléséhez az adatvédelmi szabályozás fontos eleme. A felhasználóknak előzetesen tájékoztatást kell kapniuk az adatok kezeléséről, és csak akkor kerülhetnek kezelésre az adatok, ha a felhasználók ehhez kifejezetten hozzájárulnak.

4. Adatvédelmi tisztviselő kinevezése: A kamerarendszer üzemeltetőjének kötelessége, hogy kinevezzen egy adatvédelmi tisztviselőt, aki felelős az adatvédelmi szabályozás betartásáért és az adatvédelmi incidensek kezeléséért.

5. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatvédelmi szabályozás részletesen meghatározza az adatok biztonságának és védelmének intézkedéseit, mint például a titkosítás, az adatok hozzáférhetőségének korlátozása, a biztonsági mentési eljárások stb.

6. Adatfeldolgozók kezelése: Ha az adatok feldolgozásában részt vesznek olyan szolgáltatók, akik nem az adatkezelők, akkor az adatvédelmi szabályozásnak szabályoznia kell ezen feldolgozók tevékenységét is.

7. Adattörlés és adathordozhatóság: Az adatvédelmi szabályozásnak meghatározott időközönként ki kell dolgoznia az adatok törlésének és az adathordozhatóságnak az eljárását, amikor a felhasználók kérésére az adatokat törölni vagy átadni kell.

8. Adatvédelmi incidensek kezelése: Az adatvédelmi szabályozásnak részletesen le kell írnia az adatvédelmi incidensek kezelésének eljárását, beleértve az érintettek értesítését, az incidens dokumentálását és jelentését az adatvédelmi hatóság felé.

9. Jogorvoslati lehetőségek: Az adatvédelmi szabályozásnak tájékoztatást kell adnia a felhasználóknak a jogorvoslati lehetőségekről, ha az adatok kezelése során megsértik az adatvédelmi jogokat.

Az adatvédelmi szabályozásnak minden részletre kiterjedően kell szabályoznia az adatok kezelését, hogy biztosítsa az adatvédelem és a felhasználók jogainak védelmét.

A tűzfal kialakítása során milyen adatvédelmi előírásokat szükséges betartani?

1. Adatbiztonsági intézkedések: A tűzfalnak megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket kell alkalmaznia, hogy megvédje az adatokat illetéktelen hozzáférés, módosítás vagy törlés ellen. Ez magában foglalhatja a titkosítást, a jelszóvédelmet és más adatvédelmi mechanizmusokat.

2. Adatfeldolgozási célok: A tűzfalnak csak azokat az adatokat szabad feldolgoznia, amelyek szükségesek a meghatározott célok eléréséhez. A GDPR szerint az adatok csak az adatfeldolgozási célokhoz kapcsolódóan lehetnek kezelve, és semmilyen más módon nem használhatók fel.

3. Adatvédelmi nyilatkozat: A tűzfalnak tartalmaznia kell egy adatvédelmi nyilatkozatot, amely leírja, hogy milyen adatokat gyűjt, hogyan használja fel azokat és milyen jogokkal rendelkeznek az érintettek az adatok kezelésével kapcsolatban. Ez lehetővé teszi az érintettek számára, hogy tájékozódjanak az adatkezelési gyakorlatokról, és szükség esetén panaszt tegyenek.

4. Adatkezelési hozzájárulás: Ha a tűzfal adatokat gyűjt és feldolgoz az érintettek hozzájárulása alapján, akkor biztosítania kell, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak és szabadon beleegyezzenek az adatok kezelésébe. A GDPR szerint az érintettek bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat, és a tűzfalnak erre megfelelő módon kell reagálnia.

5. Adatkezelési korlátozások: A tűzfalnak biztosítania kell, hogy az adatok csak a szükséges ideig legyenek tárolva és csak a szükséges mértékben legyenek feldolgozva. A GDPR szerint az adatokat csak addig lehet tárolni, amíg azok a meghatározott célokat szolgálják, és csak a minimális mennyiségű adatot szabad kezelni.

6. Adatvédelmi jogok: Az érintetteknek számos joguk van a GDPR szerint, amelyek közé tartozik a tájékoztatáshoz való jog, a hozzáféréshez való jog, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog és az adathordozhatósághoz való jog. A tűzfalnak biztosítania kell, hogy ezeket a jogokat tiszteletben tartsa és megfelelő módon reagáljon rájuk.

7. Adatvédelmi incidensek kezelése: A tűzfalnak biztosítania kell, hogy megfelelő intézkedésekkel rendelkezzen az adatvédelmi incidensek kezelésére. Ez magában foglalhatja az incidensek nyomon követését, jelentését és dokumentálását, valamint a szükséges intézkedések meghozatalát az adatvédelmi incidensek kezelésére.

8. Adatvédelmi felügyeleti hatóság értesítése: Ha az adatvédelmi incidens súlyos következményekkel jár az érintettekre nézve, a tűzfalnak értesítenie kell az adatvédelmi felügyeleti hatóságot a GDPR előírásai szerint.

9. Adatvédelmi megállapodások: Ha a tűzfal harmadik felekkel oszt meg adatokat, biztosítania kell, hogy megfelelő adatvédelmi megállapodások legyenek kötve ezekkel a felekkel. Ezek a megállapodások biztosítják, hogy a harmadik felek is megfelelő adatvédelmi intézkedéseket alkalmazzanak az adatok kezelése során.

10. Adatvédelmi felülvizsgálatok: A tűzfalnak rendszeresen felülvizsgálnia kell az adatvédelmi gyakorlatait és szükség esetén frissítenie kell azokat, hogy megfeleljenek a GDPR követelményeinek. Ez magában foglalhatja az adatvédelmi nyilatkozat és az adatvédelmi intézkedések frissítését, valamint az adatvédelmi incidensek és panaszok elemzését a további javítások érdekében.

Webáruház esetén milyen adatvédelmi szabályozást kell betartani a vásárlók személyes adatainak érdekében?

A webáruházaknak nagy felelősséggel kell kezelniük a vásárlók személyes adatait, ezért számos adatvédelmi szabályozást kell betartaniuk. A vásárlók személyes adatainak védelme érdekében a webáruházaknak biztosítaniuk kell a biztonságos adatátvitelt, valamint a felhasználók beleegyezését kell kérni minden adatgyűjtéshez. Emellett a webáruházaknak gondoskodniuk kell az adatok tárolásának biztonságáról és védelméről, valamint a vásárlók jogainak tiszteletben tartásáról. Fontos továbbá, hogy a webáruházak csak a szükséges adatokat gyűjtsék és használják fel, valamint nyíltan tájékoztassák a vásárlókat az adatvédelmi gyakorlatukról.


1. Áttekintés és elemzés: Ellenőrizze, hogy milyen adatokat tárol, feldolgoz és kezel a vállalata, milyen célból, és hogy milyen jogalap alapján.

2. Adatvédelmi nyilatkozat elkészítése: Készítsen egy átlátható, érthető adatvédelmi nyilatkozatot, ami tartalmazza a tájékoztatást az adatgyűjtés, feldolgozás és tárolás céljáról, az adatkezelő személyéről, az érintettek jogairól, valamint a biztonsági intézkedésekről.

3. Adatvédelmi tisztviselő kijelölése: Ha a vállalata nagyméretű, vagy fő tevékenysége az adatok feldolgozása, akkor tisztviselőt kell kijelölnie az adatvédelmi feladatok ellátására.

4. Adatvédelmi intézkedések kidolgozása: Határozza meg, hogy milyen biztonsági intézkedéseket vezet be a vállalata a személyes adatok védelme érdekében, például adatvédelmi protokollok, jelszavas hozzáférés, adatmentési folyamatok.

5. Adatvédelmi képzések: Biztosítsa, hogy minden alkalmazottja megfelelően képzett legyen az adatvédelem terén, és ismerje a vállalati adatvédelmi szabályokat és eljárásokat.

6. Adatvédelmi incidenskezelés: Készítsen egy incidenskezelési tervet, amely tartalmazza az adatvédelmi incidensek jelentési folyamatát és az érintettek tájékoztatásának módját.

7. Adatkezelési hozzájárulások kezelése: Ha az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása, biztosítsa, hogy az érintetteknek lehetőséget adjon a hozzájárulásuk visszavonására.

8. Adatvédelmi hatásvizsgálat: Végezzen adatvédelmi hatásvizsgálatot, ha a vállalata nagy kockázatú adatfeldolgozási tevékenységeket végez.

9. Adatvédelmi jogok biztosítása: Biztosítsa, hogy az érintettek számára nyújtson lehetőséget az adatokhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, illetve az adatkezelés korlátozására.

10. Adatvédelmi szabályzat: Készítsen egy adatvédelmi szabályzatot, amely tartalmazza a vállalati adatvédelmi elveket és eljárásokat, és biztosítsa, hogy minden alkalmazott ismerje és betartsa azt.

11. Adatvédelmi ellenőrzés: Végezzen rendszeres ellenőrzéseket, hogy meggyőződjön arról, hogy a vállalata betartja-e az adatvédelmi szabályokat és intézkedéseket.

12. Adatvédelmi jogszabályok betartása: Ismerje és tartsa be az adatvédelmi jogszabályokat, amelyek vonatkoznak az Ön vállalatára.

13. Adatvédelmi eszközök használata: Használjon olyan adatvédelmi eszközöket, mint például tűzfalak, vírusirtó szoftverek, adatvédelmi szoftverek, hogy megvédje az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.

14. Adatvédelmi szabályzatok és eljárások frissítése: Rendszeresen frissítse az adatvédelmi szabályzatokat és eljárásokat, hogy azok mindig naprakészek legyenek.

15. Szükség esetén konzultáljon szakértőkkel: Ha bizonytalan a teendőkben, vagy nem érzi magát felkészültnek az adatvédelmi feladatok ellátására, konzultáljon adatvédelmi szakértőkkel vagy jogi tanácsadóval.

GDPR bírságok: A szigorú szabályozás veszélyei és következményei Magyarországon

Az Európai Unió által életbe hívott General Data Protection Regulation, vagy más néven Általános Adatvédelmi Rendelet, 2018 májusában lépett életbe, és azóta is rendkívül fontos szerepet játszik az adatvédelem és a kibervédelem területén. Az infromatika fejlődése nyomán egyre több adat kerül felhőalapú szolgáltatásokba és egyre több vállalat vált felhasználóivá. Ennek következtében az adatok védelme és biztonsága egyre nagyobb kihívást jelent. Az adatvédelmi  bírságok pedig egy hatékony eszköz a vállalatok számára, hogy biztosítsák az adatvédelmi szabályok betartását. Azonban nem csak a bírságok jelentik a GDPR fontos részét, hanem a rendelet által előírt biztonsági intézkedések is, amelyek segíthetik az informatikai rendszerek védelmét és biztonságát.Az informatikai rendszerek védelme szempontjából az egyik legfontosabb elem a megfelelő adatvédelmi szabályok betartása. A rendelet által előírt követelmények, mint például a személyes adatok titkosítása, a hozzáférés korlátozása és a rendszeres adatmentés, nagyban segíthetik a vállalatokat abban, hogy védjék az adatokat és megelőzzék az esetleges adatvesztéseket vagy adatlopásokat. Mindezek mellett a szabályozás kiemeli az adatvédelmi tisztviselők szerepét is, akik felelősek az adatvédelmi szabályok betartásáért és az adatvédelmi incidensek kezeléséért.A bírságok kiszabásával nagyobb figyelmet kap a vállalatok és szervezetek részéről az adatvédelmi és a biztonsági megfelelőség. Az adatvédelmi szabályok megsértése komoly pénzügyi következményekkel járhat, akár 20 millió eurós vagy évi 4% -os globális forgalom bírsággal is. Ezért a vállalatoknak fontos, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek az adatvédelem érdekében az informatikai rendszerek területén is. A rendszeres adatvédelmi és biztonsági szabályozások betartása, valamint a megfelelő architektúra és infrastruktúra biztosítása szintén nagyban hozzájárulhat a GDPR-bírságok elkerüléséhez.A GDPR és az informatikai rendszerek közti összhang kiemelkedően fontos ahhoz, hogy a vállalatok megfeleljenek az adatvédelmi szabályoknak és elkerüljék a súlyos bírságokat. Az adatvédelem és a kibervédelem alkalmazása az informatikai rendszerekben nem csak az adatok védelmét szolgálja, hanem egyben biztosítja a vállalatok számára azt a bizalmat is, amely elengedhetetlen a sikeres üzleti működéshez. Ezért fontos, hogy a vállalatok folyamatosan ellenőrizzék és frissítsék az informatikai rendszereiket, hogy megfeleljenek a GDPR követelményeinek és biztosítsák az adatvédelem és a kibervédelem hatékony alkalmazását.

Büntetések mértéke a GDPR megsértése esetén

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szigorú szabályokat ír elő az Európai Unióban működő vállalatok és szervezetek számára az adatvédelem terén. Ennek keretein belül a büntetések mértéke is meghatározott, amelyek súlyos következményekkel járhatnak a GDPR megsértése esetén. Az adatvédelmi hatóságok számos eszközzel rendelkeznek, mint például figyelmeztetés, bírság vagy akár a tevékenység felfüggesztése, amelyekkel biztosítják a személyes adatok védelmét az EU-ban. Fontos, hogy minden vállalkozás és szervezet betartsa a GDPR előírásait, hogy elkerülje a komoly büntetéseket.Az Európai Unió tagállamai által kijelölt nemzeti adatvédelmi hatóságok látják el az adatvédelmi rendelettel kapcsolatos állami feladatokat. Ezek a hatóságok felelősek az adatvédelmi rendelet végrehajtásáért és betartásáért a saját országaikban. A hatóságok feladatai közé tartozik az adatvédelmi jogszabályok értelmezése, az adatvédelmi incidensek kezelése, az adatvédelmi panaszok kezelése és az adatvédelmi rendelet betartásának ellenőrzése. Az Európai Adatvédelmi Bizottság (EDPB) segít a hatóságok együttműködésében és a határokon átnyúló adatvédelem biztosításában. A hatóságok tagjai szakértők és függetlenek, és nemzetközi együttműködést is folytatnak más adatvédelmi hatóságokkal és szervezetekkel.

Mekkora az adatvédelmi bírság mértéke?

Az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint a bírság mértéke a GDPR alkalmazásának megsértéséért legfeljebb 20 millió euró vagy a vállalkozás éves világpiaci forgalma 4%-a lehet, amelyet a magasabb összeg az irányadó.Azonban a GDPR nem írja elő az adatvédelmi bírságot, az adatvédelmi hatóságoknak a bírság kiszabásánál figyelembe kell venniük sokféle tényezőt, például az adatvédelmi incidens súlyosságát, annak időtartamát, az adatvédelmi incidens eredetének okát, a felügyeleti hatósághoz benyújtott értesítés időpontját, a vállalkozás intézkedéseit a megsértés megszüntetésére, a megelőzési intézkedéseket, a vállalkozás belső adatvédelmi rendszerét.Az adatvédelmi bírságok mértéke eltérő lehet, az erre vonatkozó konkrét számítási szabályokat az egyes tagállamok hatóságainak kell kidolgozniuk. Magyarországon az adatvédelmi hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - NAIH) bírságkiszabási gyakorlatának részletei még nem ismertek.

A kiszabott GDPR bírságokról részletes tájékoztatást a  https://gdprbirsagok.hu/ oldalon tekintheti meg.

Melyik hatóság foglalkozik az adatvédelmi törvény szabályai betartásával?

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felelős a GDPR szabályainak betartásáért és az adatvédelmi jogszabályok érvényesítéséért. A NAIH a GDPR hatálya alá tartozó személyes adatok védelmével, az adatvédelmi panaszok kezelésével, az adatvédelmi tájékoztatók kiadásával és az adatvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzésével foglalkozik. A hatóság a jogszabályok megsértése esetén szankciókat is kiszabhat.

Hogyan zajlik az adatvédelmi ellenőrzés?

Az adatvédelmi ellenőrzés folyamata általában a következő lépésekből áll:

1. Adatvédelmi terv készítése: Az ellenőrzés előtt az ellenőrnek egy adatvédelmi tervet kell kidolgoznia, amely tartalmazza az ellenőrzés célját, területét, időtartamát, módszereit és az ellenőrzési tevékenységek részleteit.

2. Dokumentáció ellenőrzése: Az ellenőrnek meg kell vizsgálnia a szervezet adatvédelmi dokumentációit, mint például az adatvédelmi irányelvek, adatvédelmi nyilatkozatok, adatkezelési tájékoztatók stb.

3. Folyamatok és rendszerek ellenőrzése: Az adatvédelmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálnia a szervezet adatvédelmi folyamatait és rendszereit, hogy meggyőződjön arról, hogy azok megfelelnek-e az adatvédelmi szabályozásoknak.

4. Adatvédelmi kockázatok felmérése: Az ellenőrnek fel kell mérnie az adatvédelmi kockázatokat, amelyek a szervezet adatkezelési tevékenységei során jelentkezhetnek.

5. Adatvédelmi intézkedések értékelése: Az ellenőrnek meg kell állapítania, hogy a szervezet milyen intézkedéseket hozott az adatvédelmi kockázatok kezelésére, és hogy ezek megfelelőek-e.

6. Adatvédelmi rendszerek tesztelése: Az adatvédelmi ellenőrzés során az ellenőrnek lehetősége van tesztelni a szervezet adatvédelmi rendszereit, hogy meggyőződjön arról, hogy azok megfelelően működnek-e.

7. Észrevételek és javaslatok megfogalmazása: Az ellenőrzés eredménye alapján az ellenőrnek észrevételeket és javaslatokat kell megfogalmaznia a szervezet számára, hogy javítsa az adatvédelmi folyamatait és rendszereit.

8. Jelentés készítése: Az ellenőrnek egy részletes jelentést kell készítenie, amely tartalmazza az adatvédelmi ellenőrzés eredményeit, észrevételeit és javaslatait.

9. Utánkövetés: Az adatvédelmi ellenőrzés után az ellenőrnek meg kell győződnie arról, hogy a szervezet megfelelő intézkedéseket tett-e az észrevételek és javaslatok alapján, és hogy az adatvédelmi folyamatai és rendszerei megfelelnek-e az előírásoknak.

Mit jelent a GDPR esetében az incidens?

Az incidens a GDPR (General Data Protection Regulation) esetében egy olyan esemény, amely során a személyes adatok védelme vagy biztonsága sérülhet. Ez lehet például adatlopás, adatvesztés, adathozzáférési probléma vagy más olyan esemény, amely veszélyeztetheti a személyes adatok biztonságát és védelmét. Az incidens bejelentését és kezelését a GDPR szabályozza, és a szervezeteknek kötelezően kell bejelenteniük az incidenseket a hatóságoknak és érintett személyeknek. Az incidenskezelés része a GDPR által előírt adatvédelmi és biztonsági intézkedések megvalósítása is, amelyek célja a hasonló esetek megelőzése és a személyes adatok védelmének biztosítása.


Az incidens bejelentése a hatóság felé általában az alábbi lépéseket foglalja magában:

1. Azonnali értesítés: Amint az incidens bekövetkezik, azonnal értesíteni kell a hatóságot. Ez általában a rendőrség, a tűzoltóság vagy más illetékes hatóság lehet, attól függően, hogy az eset milyen típusú és súlyosságú.

2. Az incidens jellemzőinek és részleteinek pontos megadása: Fontos, hogy az incidensről pontos információkat adjunk meg a hatóságnak, például az időpontot, a helyszínt, a résztvevők számát és nevét, valamint az esemény leírását. Minél részletesebb a beszámoló, annál hatékonyabban tudják a hatóságok kezelni az esetet.

3. Tanúk és bizonyítékok azonosítása: Ha vannak tanúk az incidenshez, fontos, hogy azok adatait is megadjuk a hatóságoknak, hogy szükség esetén kihallgathassák őket. Emellett fontos, hogy a helyszínen megtalált bizonyítékokat is átadjuk a hatóságoknak, mivel ezek segíthetnek az eset felderítésében.

4. Szükséges intézkedések megtétele: Ha az incidens súlyosabb, vagy baleset is történt, fontos, hogy a helyszínen azonnal intézkedjünk a sérült vagy veszélyeztetett személyek segítségére. Emellett fontos, hogy a hatóságot arról is tájékoztassuk, ha szükség van a helyszíni biztosításra vagy más intézkedésekre.

5. Hivatalos bejelentés: Az incidens bejelentését hivatalos formában is meg kell tenni, általában írásban vagy online formában. Ehhez általában az adott hatóság honlapján lehet letölteni a szükséges űrlapot, vagy személyesen is be lehet jelenteni az esetet.

6. Együttműködés a hatóságokkal: Fontos, hogy a hatóságokkal való együttműködés keretében további információkat és segítséget nyújtsunk, amennyiben szükséges. Ez lehetővé teszi, hogy az esetet hatékonyabban kezeljék és a felelősök felelősségre vonását is könnyebbé tegye.

Hasznos információk az adatvédelmi nyilatkozatokról

 A nyilatkozat létrehozása és bevezetése kulcsfontosságú lépés a szabályozás betartásában és az adatvédelem biztosításában. Ez a nyilatkozat tartalmazza az adatok kezelésével kapcsolatos információkat, beleértve a felhasználók jogait és a feldolgozott adatok körét. Fontos, hogy a nyilatkozat minden információt tartalmazzon, amelyet a rendelet előír, valamint hogy könnyen elérhető legyen az érintettek számára. A nyilatkozat folyamatos frissítése és megfelelő dokumentációja elengedhetetlen a szabálynak való megfeleléshez. A megfelelő nyilatkozat nem csak a jogi követelményeknek való megfelelést biztosítja, hanem növeli az ügyfelek bizalmát és hozzájárul az IT biztonsághoz is. Ne feledjük, hogy az adatvédelem és a kibervédelem mindannyiunk felelőssége, és a nyilatkozat kulcsfontosságú eszköz ahhoz, hogy ezt a felelősséget átvegyük és hatékonyan védelmezzük az adatokat az informatikai rendszerekben.

Végül is mi az a GDPR és mire jó?

Az Általános Adatvédelmi Rendelet egy uniós szabályozás, amely az adatvédelem és adatbiztonság területén hozott szigorú követelményeket foglal magában. Célja, hogy védelmet nyújtson az Európai Unióban működő szervezetek személyes adataiknak, valamint biztosítsa az adatok feldolgozásának átláthatóságát és biztonságát. A GDPR nem csupán az adatvédelem területén jelent változást, hanem a kibervédelemre is nagyobb hangsúlyt fektet. Az informatikai rendszerek számára ez azt jelenti, hogy a rendelet részletes szabályokat állapít meg az adatok kezelésére, tárolására és védelmére vonatkozóan, amelyek betartása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a rendszerek megfeleljenek az adatvédelmi és kibervédelmi előírásoknak. A GDPR tehát nem csak az adatvédelmi hatóságoknak szabályozó szerepet tölt be, hanem lehetőséget ad az informatikai rendszerek számára is, hogy megerősítsék biztonságukat és védelmüket az adatokkal szemben. Ezáltal a GDPR és az informatikai rendszerek összhangja garantálja, hogy a személyes adatok védelme és az adatbiztonság teljes mértékben biztosított legyen.

Mi ezt az összhangot teremtjük meg. Bízunk abban, hogy olvasóink is belátják, a GDPR nem egy internetről ingyenesen letölthető dokumentum, hanem komoly kutató munka előzi meg a dolumentum elkészítését, és a cégre és az infromatikai rendszerre való kialakítását.

Informatikai szolgáltatásunkat a honlapunkon közzétett GDPR és adatvédelmi elvek szerint valósítjuk meg.

Ingyenes félórás konzultáció

A cikk olvasása kozben kérdései merültek fel, esetleg bizonytalan a cikk tartalmával kapcsolatban az olvasott infromációkat illetően?
Kattintson a gombra most, és kérje ingyenes fél órás konzultációnakt, ahol válaszolunk a kérdésekre, és elosztlatjuk a kételyeket!